Vertrouwencontactspersoon B.V. Huizen '96 Anita Campbell

Vertrouwenscontactpersoon B.V. Huizen ’96

Per juli 2017 introduceren wij onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon Anita
Campbell. Als vertrouwenscontactpersoon is zij voor iedereen binnen de club
het eerste aanspreekpunt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.
Sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en
bestuur kunnen bij haar terecht.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we:
Seksuele intimidatie, pesten (ook op social media), bedreiging,
mishandeling, belediging, discriminatie, doping, match-fixing, houding ten
opzichte van eetstoornis en LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender).

Wilt u een van de bovenstaande gedragingen melden? Dan kunt u Anita bereiken
via de volgende contactgegevens:

Anita Campbell
Telefoonnummer: 06 4305 8300
Email: vcp@sportplatformhuizen.nl

Anita Campbell is getrouwd en moeder van een volwassen zoon en dochter, beiden werkzaam in de sport. Na zes jaar bestuurlijke ervaring bij een sportvereniging, is zij sinds november 2015 bestuurslid van de Stichting Sport Platform Huizen (sportinspiratie, sportpromotie en sportverbinder). Na het behalen van het VCP certificaat in februari, is zij aangesteld als extern vertrouwenscontactpersoon voor alle sportverenigingen, die aangesloten zijn bij het SPH.

Als vertrouwenscontactpersoon heeft zij een neutrale positie en werkt onafhankelijk van het bestuur. Zij handelt in een afgeschermde omgeving, in vertrouwen, waarbij geheimhouding wordt geboden.