Omgangs- en gedragsregels.

Badmintonvereniging Huizen ’96 is een vereniging voor iedereen en wil dat iedereen kan badmintonnen en verblijven in een veilige omgeving. Dit zowel op het sociale als het fysieke vlak. Hiervoor heeft de vereniging normen en waarden vastgesteld alsmede regels opgesteld om dit te kunnen waarborgen.

 

Voor iedereen:

 • Je gaat respectvol met anderen om en laat iedereen in zijn waarde.
 • Je speelt sportief. Een goede sfeer is belangrijker dan winnen.
 • Je helpt elkaar als dat nodig is.
 • Je wenst je tegenstander een fijne wedstrijd en bedankt hem of haar na afloop.
 • Je bent niet agressief, je schreeuwt en scheldt niet, ook niet op jezelf.
 • Je gooit niet met je racket.
 • Je maakt je niet schuldig aan pesten, roddelen, discriminatie en seksuele intimidatie.
 • Je valt niemand lastig en brengt niemand schade toe.
 • Je doet geen dingen die een ander niet wil en houdt rekening met de grenzen die iemand aangeeft.
 • Je helpt met op- en afbouwen en je houdt de sporthal schoon.
 • Je blijft van andermans spullen af.
 • Je helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt iemand die dat niet doet er op aan.

 

Gedragscode voor vrijwilligers en begeleiders.

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor de vereniging en daar handel je naar.
 • Je zorgt voor een veilige omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.
 • Je gaat respectvol met leden om; je maakt geen kwetsende opmerkingen en sluit niemand buiten.
 • Je maakt geen misbruik van je positie.
 • Je komt op tijd en je houdt je aan afspraken.
 • Je maakt je niet schuldig aan pesten, roddelen, discriminatie en seksuele intimidatie.
 • Je zorgt dat er bij jeugdleden ofwel geen ofwel minimaal twee volwassenen aanwezig zijn in de kleedkamer.
 • Je hebt alleen contact met jeugdleden via e-mail, whatsapp, social media of andere kanalen voor zover dat voor badminton nodig is.
 • Je bent open en alert op waarschuwingssignalen. Zo nodig maak je melding bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon.
 • Je drinkt geen alcohol bij jeugdactiviteiten en spreekt met jeugdleden af dat er geen alcohol wordt gedronken.